Bogie

  • Bogie

    Bogie

    Straddle bogie một ray, liên quan đến phát triển, mô tả và sản xuất. Áp dụng cho đường sắt hạng nhẹ, xe tầng thấp, tàu cao tốc, tàu cao tốc và xe điện, công suất -100 chiếc / năm, đặc biệt cho khách hàng. Chúng tôi đã cung cấp cho China Railway Group Limited, China Sky Railway Group.
    Trang thiết bị: bàn quay hàn lớn, trung tâm gia công giàn 5 mặt có độ chính xác cao; với nhà máy được trang bị tốt, kỹ thuật viên chuyên nghiệp và một nhóm lớn công nhân lành nghề.