Coupler

  • Coupler

    Coupler

    Áp dụng cho đường sắt hạng nhẹ, xe tầng thấp, đường mòn cao tốc, tàu cao tốc và xe điện, công suất -250 chiếc / năm. Đặc biệt cho khách hàng, chúng tôi đã cung cấp cho China Railway Group Limited ,;
    Thiết bị sản xuất tiên tiến: trung tâm gia công bốn nửa trục, trung tâm gia công ngang, bàn kiểm tra áp suất chính xác với Thiết bị kiểm tra hoàn chỉnh (Kiểm tra móc, kiểm tra độ kín khí, kiểm tra mỏi, v.v.)