Thiết bị

TRANG THIẾT BỊ

Màn hình thiết bị chính xác cao

Trung tâm gia công hai cột OKUMA MCR-C (Gia công 5 mặt)

OKUMA  MCR-C  Double-Column Machining Center (5-Face Machining)

Trung tâm gia công cột đôi Hartford SW-323

Hartford SW-323 Double-Column Machining Center

Trung tâm gia công ngang MAZAK HCN6800-I

MAZAK HCN6800-I Horizontal Machining Center

Trung tâm gia công ngang DOOSAN HM805

DOOSAN HM805 Horizontal Machining Center

Trung tâm gia công ngang WIA KH63H

WIA KH63H Horizontal Machining Center

Trung tâm gia công ngang WIA KH80G

WIA KH80G Horizontal Machining Center

Máy tiện đứng YOUJI KV-1200ATC

YOUJI KV-1200ATC Vertical Lathe

Trung tâm gia công đứng DOOSAN DNM515

DOOSAN DNM515 Vertical Machining Center

Trung tâm gia công đứng DOOSAN Mynx 6550

DOOSAN Mynx 6550 Vertical Machining Center

Trung tâm gia công đứng WIA F650 / 50

WIA F65050 Vertical Machining Center

Máy dập tháp truyền động servo AMADA AE2510NT

AMADA AE2510NT  Servo Drive Turret Punch Press

Tự động hóa uốn AMADA HG1303

AMADA HG1303  Bending Automation

Hệ thống cắt Laser AMADA LCG 3015

AMADA LCG 3015  Laser Cutting System

SAF-FRO DIGI @ WAVE 500 Hàn MIG-MAG bằng tay

SAF-FRO DIGI@WAVE 500  Manual MIG-MAG Welding

Thanh tra HEXAGON 15.30.10 và Thanh tra 12.15.10 

Máy đo tọa độ

HEXAGON Inspector 15.30.10 and Inspector 12.15.10

Leader Miracle Series N10128

Máy đo tọa độ

Leader Miracle Series N10128  Coordinate Measuring Machine