Chuyến tàu chở hàng quá cảnh đầu tiên sẽ đi qua eo biển Bosphorus

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Azerbaijan Niyazi Seferov cho biết Tàu tốc hành Đường sắt Trung Quốc sẽ là chuyến tàu chở hàng đầu tiên đi qua eo biển Bosphorus.


Thời gian đăng bài: Tháng 6-11-2020