Các bộ phận gia công chính xác

 • End cover

  Bìa cuối

  Vật chất: HT250
  Áp dụng cho đường sắt hạng nhẹ, xe tầng thấp, tàu cao tốc, tàu cao tốc và tàu điện, công suất bọc cuối trên 1.000 chiếc mỗi năm; đặc biệt cho khách hàng, chúng tôi cung cấp cho Bombardier (Trung Quốc & Europ), skoda (Séc), tàu Trung Quốc.
 • Shaft

  Trục

  Vật chất: 42CrMo
  Áp dụng cho đường sắt hạng nhẹ, xe tầng thấp, tàu cao tốc, tàu cao tốc và tàu điện, công suất trục trên 1.000 chiếc mỗi năm; đặc biệt cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp cho Bombardier (Trung Quốc & Europ), skoda (Séc), tàu Trung Quốc.
 • Flange

  Mặt bích

  Vật chất: 42CrMo
  Áp dụng cho đường sắt hạng nhẹ, xe tầng thấp, tàu cao tốc, tàu cao tốc và tàu điện, công suất mặt bích trên 1.000 chiếc mỗi năm; đặc biệt cho khách hàng, chúng tôi cung cấp cho Bombardier (Trung Quốc & Europ), skoda (Séc), tàu Trung Quốc.