R & D

R & D

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHANGZHOU DAQIAN

R & D

Nhân viên kỹ thuật: 10 người

IWE: 2 người

Hỗ trợ khách hàng thiết kế và phát triển sản phẩm mới.
Kinh nghiệm phong phú, trách nhiệm cao, tài năng công nghệ cao.

25251
IWE-1
IWE-2